Sáng 27/3, Tỉnh đoàn phối hợp với Liên minh HTX Hà Tĩnh tổ chức lớp tập huấn cho 300 cán bộ, đoàn viên, thanh niên nông thôn tại 13 huyện, thị, thành phố về chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Sau khi có chủ trương của Trung ương về triển khai chương trình OCOP, tỉnh Hà Tĩnh đã khảo sát, xây dựng và ban hành đề án “Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 – 2020, định hướng đến 2030”. Đến nay, Hà Tĩnh là 1 trong 30 tỉnh trong cả nước phê duyệt đề án OCOP.

Đề án OCOP Hà Tĩnh được xây dựng trên quan điểm lấy người dân làm chủ thể của quá trình thông qua HTX, doanh nghiệp vừa và nhỏ làm nền tảng tổ chức sản xuất; phát huy tính chủ động, tự tin, sáng tạo của cộng đồng, phát triển tuân thủ cơ chế thị trường, có định hướng, quản lý của Nhà nước; Nhà nước khuyến khích, hỗ trợ cho các tổ chức phát triển theo chuỗi giá trị hoàn chỉnh. Từ đó, các địa phương xác định được các sản phẩm chủ lực, chuyển dịch từ sản phẩm nhỏ lẻ, manh mún trở thành chuỗi liên kết, tạo ra lợi nhuận bền vững”, qua đó đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông thôn, nâng cao thu nhập, đời sống cho nhân dân nói chung và đoàn viên thanh niên nói riêng.

Cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên chăm chú lắng nghe các giảng viên trình bày về chương trình OCOP

Nhận thấy được những lợi ích mà chương trình OCCOP, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh là một trong những đơn vị cấp tỉnh đầu tiên tiến hành tổ chức tập huấn cho cán bộ cơ sở, đoàn viên, hội viên về chương trình này.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hùng – Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh truyền đạt tới các học viên các nội dung chính của Luật HTX năm 2012 và các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể của Trung ương và của tỉnh.

Phát biểu tại lớp tập huấn, đồng chí Lê Thành Đông – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh cho biết: Hà Tĩnh hiện có khoảng 800 mô hình kinh tế thanh niên cho thu nhập trên 200 triệu đồng/năm và có khoảng 1.500 mô hình có thu nhập thấp hơn. Những kiến thức về chương trình OCCOP, phát triển kinh tế tập thể có ý nghĩa thiết thực trong phong trào “Thanh niên Hà Tĩnh khởi nghiệp, lập nghiệp”.

Đồng chí Nguyễn Hữu Dực – Trưởng đoàn Điều tra quy hoạch nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Tĩnh, Trưởng Đề án OCOP Hà Tĩnh tuyên truyền cụ thể về chương trình OCOP

Tại buổi tập huấn, 300 đồng chí cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên đã được đồng chí Nguyễn Hữu Dực – Trưởng đoàn Điều tra quy hoạch nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Tĩnh, Sở NN&PTNT Hà Tĩnh, Trưởng Đề án OCOP Hà Tĩnh trao đổi chi tiết về chương trình OCOP, bao gồm các nội dung như: Sự cần thiết, nguyên tắc của chương trình OCOP; bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng OCOP; nội dung chương trình OCOP, các chính sách hỗ trợ của Nhà nước về OCOP; quá trình thực hiện và kết quả triển khai chương trình OCOP tại Hà Tĩnh…

Cũng tại buổi tập huấn, đồng chí Nguyễn Ngọc Hùng – Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh cũng truyền đạt tới các học viên các nội dung chính của Luật HTX năm 2012 và các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể của Trung ương và của tỉnh.

Những kiến thức về chương trình OCOP và phát triển kinh tế tập thể có ý nghĩa quan trọng, giúp các cán bộ, đoàn viên, thanh niên nông thôn Hà Tĩnh tích cực ứng dụng, xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế theo chương trình OCOP trên cơ sở thụ hưởng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Qua đó, tạo ra những sản phẩm tốt, có thương hiệu, được chứng nhận sản phẩm OCOP, tạo thị trường bền vững cho sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh nói chung và các mô hình kinh tế thanh niên nói riêng.