Miến gạo Hương Tâm sợi to

14.000 

Tên sản phẩm     : Miến gạo Hương Tâm

– Mã sản phẩm       : MIG03GHT12

– Nguồn gốc           : Được sản xuất từ 100% gạo ngon Việt Xuyên, Thạch Hà, Hà Tĩnh

– Quy cách đóng gói: Túi bóng 300gr

– Thành phần          : 100% gạo ngon Việt Xuyên, Thạch Hà, Hà Tĩnh

– Giá bán

 

Mien-gao-ngon
Miến gạo Hương Tâm sợi to

14.000