CED PRODUCT

Tầm nhìn

Trở thành Trung tâm kết nối sản xuất – kinh doanh các sản phẩm, đặc sản Hà Tĩnh, điểm đến uy tín cho các doanh nghiệp, hợp tác xã và bà con nông dân và khách hàng mọi miền.

Sứ mệnh

Kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP và sản phẩm sản xuất tại Hà Tĩnh. Đồng hành cùng bà con nông dân, các doanh nghiệp, hợp tác xã và bà con nông dân từ từ khâu sản xuất đến tiêu thụ để tạo ra những sản phẩm chất lượng, an toàn, giá trị cao, góp phần thúc đẩy nền sản xuất hiện đại, hiệu quả và bền vững, nâng tầm thương hiệu các sản phẩm Hà Tĩnh. Đồng thời, là nhịp cầu kết nối, tạo ra một cộng đồng mở, môi trương gặp gỡ, giao lưu hợp tác giữa các doanh nghiệp cung ứng&tiêu thụ, đơn vị khoa học công nghệ, các đơn vị sản xuất và bà con nông dân.

– Đối với khách hàng: Cung cấp các sản phẩm chất lượng, an toàn, tốt cho sức khỏe cùng những trải nghiệm thú vị về sản phẩm & dịch vụ mua sắm tiện ích.

– Đối với nhà cung cấp: Kết nối, chia sẻ nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, phát triển bền vững, xây dựng cộng đồng đoàn kết, hợp tác vì sự phát triển chung

– Đối với xã hội: Gắn kết niềm tự hào quê hương, lan tỏa các giá trị, thúc đẩy phát triển các sản phẩm CNNT Hà Tĩnh